نحوه ثبت نام در این آزمون چگونه است؟ در کدام شهرها برگزار می شود و چه هزینه ای دارد؟

براى پاسخ به اين سوالات به سامانه ثبت نام آزمون EPT به آدرس زير مراجعه كنيد:

http://english.iau.ac.ir/ept/


آزمون EPT