نحوه ثبت نام برای آزمون چگونه است؟
هزینه شرکت در آزمون چقدر است؟

هزینه شرکت در آزمون ۲۵۰ دلار آمریکا است و برای ثبت نام و سایر جزئیات به سایت اصلی مربوط به این آزمون مراجعه کنید.

http://mba.com/


آزمون GMAT