جى مت چيست؟

آزمون پذيرش مديريت تحصیلات عالی، يك آزمون انطباقى كامپيوترى است كه به هدف ارزيابى توانش هاى تحليلى خاص، نوشتار، محاسبات، كلام و مهارت هاى خواندن در انگليسى نوشتارى براى كاربرد در پذيرش براى يك برنامه مديريتى تحصيلات بالاتر از قبيل رشته هاى MBA است.

برگزار كنندگان آزمون جى مت

جى مت يك نشان تجارى ثبت شده متعلق به اتحادیه پذیرش مدیریتی تحصیلات عالی است. بیش از ۷۰۰۰ دوره آموزشی در حدود بیش از ۲۳۰۰ موسسه آموزشی تحصیلات عالی در سرتاسر جهان جی مت را به عنوان بخشی از ضوابط انتخابی برای دوره هایشان می پذیرند.

ساختار آزمون جی مت (تعداد، انواع سوالات و مدت زمان پاسخ گویی به آنها) و سیستم نمره دهی

بخش های محاسباتی (quantitative ) و کلامی (verbal) هر دو چند گزینه ای هستند و در فرمت انطباقی کامپیوتری برگزار می شوند که مطابق با درجه توانایی آزمون دهنده هستند. در شروع بخش های محاسباتی و کلامی، آزمون دهندگان با یک سوال از درجه دشواری متوسط رو به رو می شوند. همانطور که سوالات به درستی پاسخ داده می شوند، کامپیوتر آزمون دهنده را با سوالاتی از درجه دشواری رو به افزایشی مواجه می کند و همانطور که سوالات به نادرستی پاسخ داده می شوند کامپیوتر آزمون دهنده را با سوالاتی از درجه دشواری رو به کاهشی مواجه می کند. این فرآیند ادامه می یابد تا آزمون دهنده هر بخش را کامل می کند.

Section
بخش
Duration in minutes   مدت زمان به دقیقهNumber of  questions
 تعداد سوالات       
Analytical writing assessment
ارزیابی نوشتار تحلیلی
301 essay
یک انشا
Integrated reasoning

استدلال یکدست
3012
Quantitative
محاسباتی
6231
Verbal
کلامی
6536

نمره دهی

نمره کلی جی مت بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ متغیر است و عملکرد در بخش های کلامی و محاسباتی با هم را می سنجد (اجرا در بخش های نوشتار تحلیلی و استدلال یکپارچه در نمره کل به حساب نمی آیند و به طور جداگانه امتیاز داده می شوند). امتیازات در مقیاس ده (با ده واحد اختلاف) ارائه می شوند (برای مثال ۵۴۰، ۵۵۰، ۵۶۰، ۵۷۰ و غیره.)

ارزیابی نوشتار تحلیلی بر مبنای مقیاس ۰ (حداقل نمره) و ۶ (حداکثر نمره) با فواصب نیم نمره امتیاز بندی می شوند.


سوالات متداول