نحوه ثبت نام براى آزمون  GRE چگونه است؟
هزينه شركت در آزمون GRE چقدر است؟

براى ثبت نام در اين آزمون همانند آزمون تافل بايد به سايت ETS مراجعه كنيد. لينك آزمون GRE در زير آمده است:
http://www.ets.org/gre

هزينه شركت در آزمون GRE برابر ٢٠٥ دلار آمريكا است


آزمون GRE