آزمون آیلتس لایف سکلیز برای افرادی است که نیاز دارند مهارت های شنیداری و گفتاری انگلیسی خود را در چهارچوب اروپایی مرسوم برای زبانها یعنی CEFR در سطوح A1 و A2 يا B1 ثابت كنند.

قبل از اينكه شما براى آزمون ثبت نام كنيد مى بايست از سايت زير بازديد كنيد تا ملزومات زبانى را براى گروه ويزايى خود چك كنيد.

اين آزمون چيست؟

آيلتس لايف سكيلز در سه سطح در دسترس است:

آزمون شنيدار و گفتار سطح A1

آزمون شنيدار و گفتار سطح A2 - تنها در پادشاهى متحده بريتانيا ارائه مى شود.

آزمون شنيدار و گفتار سطح B1

در ژانویه ۲۰۱۶ دولت پادشاهی متحده بریتانیا هدفش را از معرفی ملزومات زبانی سطح A2 برای مهاجرانی در قالب یک خانواده که در جستجوی طولانی کردن اقامتشان در این سرزمین هستند اعلام کرد.

بعد از دو سال و نیم در پادشاهی متحده، همسران و والدین غیر اروپایی در خانواده های مهاجر می بایست یک آزمون شنیدار و گفتار در سطح A2 را بگذرانند تا برای ماندن و اقامت ۵ ساله ی دیگر والدین یا همسران مجاز باشند.

نتایج برای آزمون های آیلتس لایف سکلیز

نتایج آزمون به طور نرمال ظرف مدت ۷ روز از آزمون در دسترس هستند.

شما یکی از دو نتیجه زیر را دریافت خواهید کرد:

قبول

رد

آزمون IELTS Life Skills يكى از انواع آزمون آيلتس است و برگزاركنندگان و طريقه ثبت نام اين آزمون ها يكى است.

https://www.ielts.org/what-is-ielts/ielts-for-migration/united-kingdom/ielts-life-skills