کلمات MSRT و MCHE مخفف چه هستند؟

MSRT سرواژه Ministry of Science, Research and Technology به معنی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» است. این آزمون پیش از تغییر نام وزارت علوم به نام کنونی، MCHE نامیده می‌شد که سرواژه Ministry of Culture and Higher Education به معنی «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» است.

برگزاركنندگان آزمون MSRT:

اين آزمون زبان توسط «سازمان امور دانشجویان» وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران به صورت ماهانه در تعدادی از شهرهای ایران برگزار می‌گردد.

ساختار آزمون (تعداد و انواع سوالات، مدت زمان پاسخ گویی) و سیستم نمره دهی آزمون

آزمون MSRT دارای ۱۰۰ سؤال می‌باشد و دارای سه بخش می‌باشد.

تعداد ۳۰ سؤال شنیداری: زمان پاسخگویی بعد از اتمام CD است که معمولا" بین ۳۰ تا ۳۵ دقیقه می‌باشد.

تعداد ۳۰ سؤال گرامر:  زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه

تعداد ۴۰ سؤال درک مطلب: زمان پاسخگویی ۵۵ دقیقه

این آزمون نمره منفی ندارد و همچنین دانشجویان می‌توانند در صورت نمره نگرفتن بلافاصله در دور بعد نیز شرکت نمایند. ضمنا" دفترچه سوالات یک مرحله توزیع می شود.

نمره این آزمون بین صفر و ۱۰۰ اعلام می شود و هر سوال یک نمره دارد.


سوالات متداول

دوره های آمادگی آزمون MSRT با زبان آموز