معرفی آزمون PTE و برگزارکنندگان آن:

آزمونهای زبان Pearson يك واحد از سهامى عام بريتانيايى گروه PLC هستند كه به ارزيابى و اعتباربخشى كاربرى زبان انگليسى گويندگان غير بومى زبان انگليسى اختصاص داده شده است.

انواع آزمون PTE

اين آزمون ها شامل پى تى ايى آكادميك ، جنرال (كه در گذشته به عنوان تست هاى انگليسى لندن شناخته مى شدند) و پى تى ايى زبان آموزان جوان. این آزمونها مبتنی بر سناریو هستند.

معرفی آزمون PTE آکادمیک

آزمون Pearson از انگليسى آكادميك يك آزمون زبان انگليسى است كه براى ارزيابى آمادگى گويندگان غير بومى زبان انگليسى براى شركت در يك دوره آموزشی دانشگاهى به زبان انگليسى طراحى شده است.

این آزمون کامپیوتری است که بر انگلیسی زندگی واقعی که در محیط های آکادمیک به کار می رود تمرکز می کند. می توان گفت که زبان ادغام شده ای در سرتاسر آزمون به کار می رود و دانش آموزان به گستره متنوعی از لهجه ها و زبان آکادمیک گوش می کنند که در موسسات آموزشی تحصیلات عالی به زبان انگلیسی با آنها برخورد می کنند.

این آزمون یک صدای ضبط شده بدون نشان از داوطلب را در بر خواهد داشت، که بخشی از داده ی پیشرفته بیومتریک است که باید به موسسات در تایید هویت داوطلبان کمک کند و باید به آنها در ارتباط با تصمیمات پذیرش شان یاری رساند.

مدت زمان آزمون PTE آکادمیک چقدر است و نتایج بعد از چند روز اعلام می شوند؟

آزمون حداکثر ۳ ساعت به طول می انجامد و آزمون دهندگان می توانند نتایج شان را به صورت آنلاین ظرف مدت ۵ روز کاری دریافت کنند.

نمرات آزمون PTE

نمرات آزمون در مقیاس جهانی انگلیسی که یک مقیاس استاندارد عددی است از ۱۰ تا ۹۰ گزارش می شوند که می توانند مهارت زبان انگلیسی را با ارجاع به سطوح معروف CEFR به طور دقیق تری اندازه گیری کنند.

ساختار آزمون PTE آکادمیک

در اینجا الگوی برگه آزمون با جزییات آمده است:

Section
بخش
Duration
مدت زمان
PTE Academic
Speaking & Writing
گفتار و نوشتار
77 – 93 minutes
 • Personal Introduction
 • معرفی شخصی
 • Read Aloud
 • خواندن با صدای بلند
 • Repeat sentence
 • تکرار جمله
 • Describe image
 • شرح دادن تصویر
 • Re-tell lecture
 • باز تعریف سخنرانی
 • Answer short question
 • پاسخ دادن به سوالات کوتاه
 • Summarise written text
 • خلاصه سازی متن نوشتاری
 • Essay (20mins)
 • انشا
Reading
خواندن
32 – 41 minutes
 • Fill in the blanks
 • پر کردن جای خالی
 • Multiple choice questions
 • سوالات چند گزینه ای
 • Re-order paragraphs
 • به نظم در آوردن پاراگراف ها
 • Fill in the blanks
 • A 10-minute break is optional
 • یک وقفه دلبخواه ۱۰ دقیقه ای
Listening
شنیدن
45 – 57 minutes
 • Summarise spoken text
 • خلاصه سازی متن گفتاری
 • Multiple choice questions
 • سوالات چند گزینه ای
 • Fill the blanks
 • پر کردن جای خالی
 • Highlight the correct summary
 • هایلایت کردن خلاصه درست
 • Multiple choices, choose a single answer
 • چند گزینه ای ها، انتخاب یک پاسخ
 • Select missing word
 • انتخاب واژه مفقود
 • Highlight incorrect words
 • هایلایت کردن کلمات نادرست
 • Write from dictation
 • نوشتن از املا

معرفی آزمون PTE جنرال

آزمون پی تی ایی جنرال (كه قبلا تحت نام آزمونهاى انگليسى لندن شناخته مى شدند) امتحانات بين المللى زبان انگليسى براى كاربران زبان انگليسى به عنوان يك زبان خارجى هستند.

در بعضى كشورها مانند لهستان و يونان مصاحبه شفاهى توسط ارزيابى كنندگان آموزش ديده محلى سنجيده مى شود، حال آنكه در كشورهاى ديگر مانند فرانسه و ايتاليا، اين مصاحبه ها تمام و كمال در لندن ارزيابى مى شوند.

آزمون PTE جنرال امتحاناتى بر مبناى تم هستند و براى ارزيابى اينكه چقدر يك زبان آموز مى تواند در موقعيت هاى واقعى ارتباط برقرار كند طراحى شده اند. هدف اين آزمونها اين نيست كه چقدر زبان آموزان لغات رسمى و ساختارها را به ياد مى آورند. براى اين منظور، آزمونها از سناريوهاى زندگى واقعى بهره مى گيرند به جاى آنكه تمرينات دست و پا گير گرامرى را به كار برند.

اين آزمونها چهار مهارت را مى سنجند: خواندن، نوشتن، گوش كردن و صحبت كردن. ٦ سطح منطبق بر مقياس CEFR براى اين آزمونها وجود دارد. اين چهارچوب توسط كنسولگرى اروپا براى قادر ساختن زبان آموزان، مدرسان، دانشگاه ها يا كارفرمايان احتمالى به مقايسه كردن و مرتبط كردن گواهى نامه ها توسط اين سطوح ايجاد شده است.

CEFR level
سطح سى ايى اف آر
PTE GeneralExam time
زمان امتحان
C2 Proficient (Mastery)Level 52h55
C1 Advanced (Operational Proficiency)Level 42h30
B2 Upper IntermediateLevel 32h
B1 IntermediateLevel 21h35
A2 ElementaryLevel 11h30
A1 FoundationLevel A11h15

خواندن، نوشتن، گوش كردن و صحبت كردن در همه سطوح سنجيده مى شوند.

سطوح  ٤ و ۵ از آزمون PTE جنرال برای ورود به دانشگاه ها در پادشاهی متحده  بریتانیا و توسط گستره ای از کمپانی های بین المللی مورد قبول است.